Een ingrijpende gebeurtenis is het sterven van een geliefde. Je raakt je maatje kwijt. Opeens sta je er alleen voor, de stoel in de kamer is en blijft leeg. De dag is stil. Wat een verdriet en eenzaamheid geeft dat. Hoe kan je verder met het grote gemis? Door een Welzijn op Recept worden mensen die dit meemaken in contact gebracht met lotgenoten. Een luisterend oor van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt geeft het gevoel van steun, het gevoel dat je er niet helemaal alleen voor staat. Het gevoel dat wat je voelt normaal is. Troost en erkenning van alle emoties, alle ervaringen. Iemand die met een half woord begrijpt wat je bedoelt te zeggen, iets waar bijna geen woorden voor zijn. Net even dit steuntje in de rug kan net nodig zijn om weer even moed te krijgen en weer verder te kunnen. Op verhaal kunnen komen bij lotgenoten, elkaar aanvoelen en met elkaar meeleven. Dat is waar de lotgenotengroep voor bedoeld is.