Informatie over Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een landelijk concept wat in ontwikkeling is. We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk en we hebben regionaal overleg. Het is de intentie om het concept verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Samenwerking

Welzijn op Recept is een samenwerking tussen Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster, De Oranjehof, Medicamus, Gemeente Nunspeet en de Huisartsen Praktijken.

Fondsen

De volgende fondsen hebben een bijdrage geleverd aan Welzijn op Recept:

Het Oranjefonds bouwt aan een sociale omgeving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het Fonds Sluyterman van Loo, als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Gemeente Nunspeet hecht waarde aan het welbevinden van haar burgers en aan een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in het sociale domein en stimuleert dit.

Vanuit het Nunspeetse Sport en preventieakkoord is ook een bijdrage ontvangen. Dit is gebruikt voor scholing en pr. Het fonds is er op gericht om stappen te zetten richting een sportievere en actievere leefstijl van inwoners.

De Stichting vrienden van Het Venster heeft ook een bedrag toegezegd voor het project Welzijn op Recept. De Stichting hecht veel waarde aan het verhogen van het welzijn van de burgers binnen de gemeente Nunspeet.

Het RCOAK (Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor) steunt projecten die betekenis geven aan het leven van ouderen in Nederland. RCOAK heeft ook een bedrag toegezegd voor Welzijn op Recept.

www.iph.nl

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. 

www.welzijnoprecept.nl

Welzijnoprecept.nl is de site van het landelijk kennisnetwerk. 

Welzijn in Nunspeet e.o.

Daar doen we graag ons best voor

Stuur ons een bericht

Wil je meer weten over Welzijn op Recept en wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem contact op via telefoon, e-mail of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Wij beantwoorden graag al je vragen.