Welzijn op Recept Blog

Quote;
‘Van klacht naar kracht’ Welke belangrijke waardes in het leven vragen aandacht? En welke activiteiten stimuleren dit?

Verwijzen naar welzijn op recept helpt ons huisartsen om sommige klachten niet onnodig te ‘medicaliseren’. Als patienten bereid zijn om te kijken naar waarom de balans in het leven verstoord is geraakt (en het lichaam met klachten reageert) staat de weg open naar ‘onderzoeken’ wat er nodig is voor een goede balans en meer veerkracht in de toekomst.

Bianca Ouwerkerk (Huisarts)

April 2024

Ik ben onverdeeld enthousiast over Welzijn op Recept! Met de komst van Zorgdomein en niet op de minste plaats de zeer snelle en inhoudelijk adequate terugkoppelingen via Edifact van de welzijnscoaches vind ik het proces heel prettig werken.

Paul Morgenstern (Huisarts)

April 2024

Het gaat heel erg goed met me. Dankzij het vrijwilligerswerk heb ik gemerkt dat mijn passie ligt in het dienstbaar zijn en 1 april begin ik weer waar mijn werkzame leven ooit begon. En dat is in de horeca🙃
Welzijn op recept heeft mij de drempel over laten stappen om uit de comfort zone te komen en weer in groepen te bewegen buiten het bekende. Daardoor ben ik ook weer gaan voetballen en is mijn kennissenkring uitgebreid. En dit dankzij jullie! Jullie doen belangrijk werk. Ga hier vooral mee door. Bedankt voor alles!

Dhr. B.

Maart 2024

Ik ben op de thee bij een rasechte Amsterdamse vrouw van tegen de 80. Hoe is ze van hartje Amsterdam op de Veluwe terecht gekomen? Haar enige dochter woont in Elspeet en wilde graag dat haar ouder wordende moeder in de buurt zou wonen. Al snel werd een seniorenwoning gevonden. Samen met haar kat Fleur betrok ze het huisje. De dierenarts, het dorp, de markt, het buurthuis voor leuke activiteiten, alles is goed te bereiken voor haar. Wat wilde ze nog meer?

En toen kwam corona. De winkels gingen dicht, de activiteiten bij het buurthuis stopten, de contacten in de buurt werden minder. Van het drukke Amsterdam werd het nu heel stil in het huisje in Nunspeet. Een moeilijke en eenzame tijd. De praktijkondersteuner van de huisarts merkte dit op. Ze nam contact op met de welzijnscoach en mevrouw kreeg een Welzijn op Recept mee. De welzijnscoach stimuleerde mevrouw om te gaan eten samen met andere oudere mensen in de buurt. Daarnaast heeft ze een maatje gekregen die elke week bij haar op bezoek komt. En ze gaat weer naar de Bingo. Elke dag heeft ze iets te doen, ze is druk! Op de momenten tussendoor maakt ze prachtige kaarten, echte kunstwerkjes laat ze aan me zien. Mevrouw geniet van de contacten die ze heeft. Het streven is om dit verder uit te bouwen en te versterken. Haar dochter geeft aan dat ze het erg fijn vindt dat haar moeder op haar hoge leeftijd hier haar plekje heeft gevonden. Dit geeft haar meer rust. Ik vind het mooi om dit verhaal te horen en te zien. Mensen in verbinding brengen met elkaar is het doel van Welzijn op Recept. En dit is een levend voorbeeld hiervan!

Van Amsterdam naar de Veluwe

November, 2021

Een ingrijpende gebeurtenis is het sterven van een geliefde. Je raakt je maatje kwijt. Opeens sta je er alleen voor, de stoel in de kamer is en blijft leeg. De dag is stil. Wat een verdriet en eenzaamheid geeft dat. Hoe kan je verder met het grote gemis? Door een Welzijn op Recept worden mensen die dit meemaken in contact gebracht met lotgenoten. Een luisterend oor van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt geeft het gevoel van steun, het gevoel dat je er niet helemaal alleen voor staat. Het gevoel dat wat je voelt normaal is. Troost en erkenning van alle emoties, alle ervaringen. Iemand die met een half woord begrijpt wat je bedoelt te zeggen, iets waar bijna geen woorden voor zijn. Net even dit steuntje in de rug kan net nodig zijn om weer even moed te krijgen en weer verder te kunnen. Op verhaal kunnen komen bij lotgenoten, elkaar aanvoelen en met elkaar meeleven. Dat is waar de lotgenotengroep voor bedoeld is.

Verlies

November 2021

Als ik haar later spreek en vraag naar haar belevenissen vertelt ze hoe het haar raakt dat een bezoeker van het WOC door Alzheimer de weg kwijt is. Het doet haar verdriet om dat te zien. Graag zou ze wat meer voor deze man willen betekenen. Naast koffie schenken, gezellig kletsen en samen eten doet ze ook spelletjes met de bezoekers. Samen hebben ze veel plezier. En ze leert de oer-Hollandse spelletjes Rummikub en Triominos kennen. Tegelijk oefent ze haar Nederlandse uitspraak en wordt haar woordenschat groter. Een mooie win-win situatie! Dit is een prachtige illustratie van een Welzijn op Recept.

Meedoen en meeleven

November 2021